Coidate

A Organización Mundial da Saúde (OMS) define no 1946 o concepto de Saúde como un estado de completo benestar físico, mental e social, e non soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades.

En OIKOS ofrecemos un espacio multidisciplinar para previr, promocionar e restaurar a saude en cada un dos extractos que definen o benestar da persoa.

Consulta os nosos servizos a domicilio, aproveitamos as vantaxes do contexto natural da persoa.

psicologia

UNIDADE DE PSICOLOXÍA

Somos un equipo de Psicólogos de diferentes orientacións terapéuticas (Sistémica-Familiar, Cognitivo-Conductual, Gestáltica, Humanista…).

Ofrecemos solucións terapéuticas, educativas e de crecemento persoal baixo o paraugas dunha Psicoloxía Positiva e centrada en solucións.

En OIKOS estructuramos a intervención psicolóxica nas diferentes unidades:

 • Atención Temperá: evaluación e intervención global de nen@s entre 0 e 6 anos, atención á familia e entorno co obxetivo de dar resposta ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nen@s con trastornos de desesenvolvemento ou risco padecelos, problemas de conducta, necesidades educativas, atencionais, psicomotrices…
 • Infanto-Xuvenil: TDAH, Autismo, Altas capacidades, trastornos de conducta, trastornos do estado de ánimo, ansiedade, ansiedade por separación, retraso madurativo, programa de estimulación cognitiva, retraso psicomotriz, duelo, depresión, mutismo, fobias, acoso escolar, TOC,dificultades de aprendizaje, técnicas de estuido, etc
 • Adultos: depresión, ansiedade, estrés, fobias, trastornos de alimentación, adiccións, duelo, habilidades sociais, tratornos psicóticos, TOC, traumas, etc.
 • Parella: violencia de xénero, crisis de parella, divorcio, etc.
 • Familia: intervenvión e apoio á familia de xeito global, mediación en conflictos, duelo familiar, divorcio, sistemas de comunicación…
 • Programa de estimulación cognitiva para pacientes con deterioro cognitivo ou dano cerebral adquirido (P.e: ACV ou ictus, Traumatismo craneoencefálico-TCE…).
 • Programa de desenvolvemento psicomotriz ( psicmotricidade fina e grosa).

PROGRAMAS GRUPAIS:

 • Programa de entrenamento en Habilidades Sociais para adultos.
 • Programa Medrando Xuntos: grupo de crianza educacional para pais e nais.
 • Programa de Reducción de Estrés baseado en Mindfulness para adultos e infancia.
 • Programa de intelixencias múltiples para a infancia.
 • Programa de Psicomotricidade e Educación sensorial para bebés.


logopedia

UNIDADE DE LOGOPEDIA

Ocupámonos da prevención, a avaliación e o tratamento dos trastornos da comunicación humana, intervindo en patoloxías e alteracións na voz, a fala, a linguaxe (oral, escrita e xestual), a audición e as funcións orofaciais.

Intervención en adultos e infancia.

Alteracións miofuncionais: labio leporino, frenillo lingual, paladar oxival, hiper o hipotonía, empuxe lingual, deglución atípica, respiración oral, parálisis facial, disfaxia, disartria…

Alteracións na lectura e escritura: dislexia, retraso lecto-escritor, estimulación lectora, disgrafía..

Alteracións da fala e a linguaxe: disfasias, dislalias, alteracións fonológicas, retraso lector, trastorno especifico da linguaxe (TEL), mutismo infantil…

Alteracións da voz: disfonías orgánicas, disfonías funcionais, laringectomías…

Alteracións na audición: hipoacusia, implante coclear, lectura labial…

Alteracións do ritmo e da fluencia: Disfemia (tartamudez)…

Diagnósticos neurolóxicos ou alteracións secundarias a enfermidades neurolóxicas: afasia, dificultades nos elementos non verbais da comunicación e contacto ocular, xestualidade, entonación…

Masticación e deglución.


reeducacion-psicopedagogica

UNIDADE DE REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA

A reeducación pedagóxica ou psicopedagóxica, habitulamente levada a cabo por profesionais de la Psicoloxía, Pedagoxía y Psicopedaxía, é unha intervención psicoeducativa específica orientada a alumnos que mostran algunha dificultade concreta de aprendizaxe vinculada á preseza dalgún trastorno específico como a dislexia, a discalculia, o TDAH,  o TEL (Trastorno Específico da linguaxe), o TANV (Trastorno de Aprendizaxe Non Verbal), TEA (Trastornos do Espectro Autista), etc. Tamén é útil e beneficiosa para aqueles nen@ e adolescentes que desexan potenciar o seu rendemento (en ausencia de dificultades específicas de aprendizaxe e outros problemas emocionais), así como para alumnos con altas capacidades.

Partindo dunha evaluación previa, trabállase de cara á consecución de obxetivos terapéuticos e  expectativas do nen@ ou adolescente estimulando diferentes habilidades cognitivas (atención, memoria, percepción, orientación temporal e visoespacial, linguaxe, razoamento, metacognición, planificación, flexibilidade cognitiva, etc.). Trátase de fomentar e xeneralizar estratexias no desenvolvemento de recursos propios, a partir das suas potencialidades, que permitan compensar e mellorar áreas onde o rendemento é deficitario ou mellorable.

Fomenta unha mellora de la autonomía, autoestima, da percepción de autoeficacia, da motivación e de aqueles comportamentos e hábitos que facilitan unha adecuada rutina de estudio ou traballo. A sua vez, promove a disminución ou eliminación de aquellas conductas que interfiren ou dificultan o desempeño.


fisioterapia

UNIDADE DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATÍA

Somos un equipo de fisioterapeutas e osteópatas que ofrecemos un servicio, non só recuperador, senón preventivo da saúde, a través de servizos como: o pilates terapéutico, reeducación da musculatura pélvica, asistencia durante o embarazo e o postparto, tratamento de doenzas crónicas, agudas, deportivas…

Tratamentos especializados:

– Fisioterapia Uro-Ginecológica:

É unha especiliade da fisioterpaia encargada de mellorar, curar e previr diferente alteracións do suelo pélvio, mediante tratramentos sinxelos manuais e eficaces.

A menopausia, o envellecemento natural, multipariedade, algunhas práctricas obstetricicas, ciruxía pélvica, actividade peportiva, estreñimento…. Son factores que influen nas lateracións funcionáis do suelo pélvioc.

A fisioterapia  uro-xinecolóxica trata e consigue bos resultados nestes problemas:

 • Incontinencia transitoria.
 • Incontinencia de esforzo.
 • Incontinencia de urxencia ou inestabilidade vesical.
 • Incontinencia mixta.
 • Prolapsos.
 • Cicatrices dolorosas por episiotomía.
 • Disfunciones sexuales: anorgasmia, dispaneurias…
 • Reeducación do suelo pélvico.

PROGRAMAS GRUPAIS:

 • Programa de Recuperación de suelo pélvico.
 • Programa de preparación ó parto e  recuperación posparto.
 • Programa de Ximnasia Hipopresiva.
 • Pilates terapéutico xeral e para embarazadas.

-Fisioterapia Pediátrica:@s Fisioterapuetas Pediátric@s valoran e tratan múltiples patoloxías congénitas ou adquiridas que se producen en bebés e nen@s.

 • Patoloxías Respiratorias: IRVA (Otitis, Rinitis, Sinusitis…), Bronquitis, Asma Infantil, Neumonía, Fibrosis Quística…
 • Patoloxías Dixestivas: Cólico do lactante, Estreñimento, Refluxo…
 • Patoloxías músculo-esqueléticas, Ortopédicas e Malformacións conxénitas: Contracturas-Espasmos Musculares, Tortícolis Conxénita, Tendinitis, Esguinces, Malformacións craneais (plagiocefália…) Alteracións da columna (Escoliosis-Hipercifosis– Hiperlordosis), Luxación Conxénita de cadeira, Osteocondritis primitiva de cadeira ou Enfermidade de Perthes, Alteracións posturais nos xeonllos (varo-valgo) e nos pes (pes planos, cavos, zambos, etc), Osteoxénesis Imperfecta, Espina Bífida, Axenesias, Síndromes Malformativos…
 • Patoloxías Neurolóxicas: Hemiparesia, Hemiplexia, Parálise Cerebral, Parálise Braquial Obstétrica, Síndromes, Enfermidades Neuromusculares, Retraso no Desenvolvemento Psicomotor…
 • Patoloxías Reumáticas: Artrogriposis Múltiple…
 • Bebés Prematuros.

Ven a coñecernos!

Proba as nosas actividades e atopa a que máis che guste. Sen compromiso