O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA PATOLOXÍA NEUROLÓXICA PEDIÁTRICA.

O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA PATOLOXÍA NEUROLÓXICA PEDIÁTRICA.

A Fisioterapia Neurolóxica Pediátrica vai dirixida ós bebés prematuros e recén nacidos con riesgo neurolóxico e a niñ@s con dano cerebral conxénito, adquirido ou patoloxía neurolóxica. A patoloxía neurolóxica engloba: Hemiparesia, Hemiplexia, Parálise Cerebral, Parálise Braquial Obstétrica, Síndromes, Enfermidades Neuromusculares, Retraso no Desenvolvemento Psicomotor, Enfermidades Raras….

Se un@ niñ@ presenta alteración na sua capacidade de movemento será susceptible de recibir tratamento de Fisioterapia Neurolóxica Pediátrica.

O primeiro paso é a fase de VALORACIÓN.

A través das escalas de desarrollo psicomotor determínanse os ítems que é capaz de realizar o paciente acorde á sua idade, determinando a sua idade motora.

Alguns aspectos esenciais na valoración son:

 • ¿Qué pode ou non hacer?
 • ¿Cómo se move?
 • O seu comportamento
 • A sua comunicación
 • A duración da sua atención
 • A comprensión da postura e do movemento
 • Posición
 • O control postural e equilibrio
 • Ton
 • Patróns  de movemento e coordinación
 • Reflejos normais- reflexos patológicos-reaccións asociadas
 • Locomoción
 • Se existen deformidades e/ou contracturas
 • Aspectos sensoriais (vista, audición, tacto, olfato, temperatura…..)

A valoración da paso para aa fase de TRATAMENTO.

Según a valoración realizada elaborase o plan de tratamento de cada niñ@ e así marcarnos os obxetivos terapéuticos.

Os OBXECTIVOS do tratamiento de fisioterapia a grandes rasgos son:

 • Regular o ton
 • Reeducar a postura
 • Facilitar os patrónss normalizados de movemento e inhibir los patróns patolóxicos.
 • Facilitar a existencia de reflexos normalizados e inhibir reflexos patológicos e reaccións asociadas.
 • Mellorar a conciencia da postura e o movemento, o equilibrio e a coordinación
 • Estimular os aspectos sensoriais e a la modulación da resposta frente os estímulos
 • Previr deformidades e contracturas, mellorar a sua condición se xa están presentes.
 • Acadar un desenvolvemnto motor equiparando a sua idade motora á sua idade cronolóxica.

A fisioterapia pediátrica vese complementada de maneira significativa co traballo en equipo que de maneira integral facemos en Espazo Oikos.

O noso principal objectivo é a mellora da calidade de vida conseguindo a máxima independencia funcional. O traballo en equipo é esencial para atender óneno na sua globalidade.

¿Cal é o método a seguir?

Na METODOLOXÍA do tratamiento úsanse técnicas e métodos específicos de fisioterapia neurolóxica:

 • Método Bobath
 • Método Vojta,
 • Método Le Métayer
 • FNP (Kabat)
 • Terapia Castillo- Morales.

O obxectivo é conesguir desencadear acciones musculares, facilitar os patróns normais de movemento e inhibir os patróns patolóxicos. Os diferentes sistemas de tratamento úsanse os estímulos aferentes de tacto, temperatura, presión, estiramiento, movimiento, propiocepción (coaptación y decoaptación articular), estímulos visuales, auditivos…. Ante o estímulo o nen@ reacciona e experimenta unha postura ou un movemento que non é capaz de sentir ou levar a cabo por sí mismo.

Coa práctica e a repetición desta experiencia sensorio- motora axudamoslle ó nen@ a adquirir esta postura ou este movemento coa maior independencia posible.

A fisioterapia móstralle ó nen@ cómo e onde moverse inicialmente mediante os estímulos aferentes para lograr movimientos automáticos e as posturas, para que posteriormente poida facelo sen ésto

É fundamental un tratamento precoz para acadar mais beneficios (no primeiro ano de vida é cando se conseguen os maiores logros motores). Ísto non significa que un tratamento máis tardío non poida acadar éxito terapéutico.

Unha das funcións máis importantes da Fisioterapia é entrenar e motivar ós neñ@s e ós familiares para que continúen con parte do tratamiento de fisioterapia no domicilio.

Nunca nos equecemos de que os nen@s están en fase de desenvolvemento madurativo constante, por iso difiere tanto o seu tratamento con respecto a un adulto. Para nós é fundamental potenciar o seu desenvolvemento de maneira axeitada engadindo o xogo e os periodos de descanso durante o tratamento, para que ésta sexa ademáis unha experiencia positiva e gratificante.

CRISTINA MARTÍN GARCÍA

Fisioterapeuta  Pediátrica de Espazo Oikos