ABERTA MATRÍCULA: IV EDICION PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS BASEXADO EN MINDFULNESS.