NEONATOS E INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA.

Novembro 5, 2017, En COMUNICACIONES,Mamás

O otro día unha nai comentaba que na unidade de neonatos lle recomendaron acudir a un logopeda, pero…. ¿Os logopedas tamén traballan con neonatos? ¿Axudan a bebes con sondas?

Patricia Hidalgo, logopeda de Espazo Oikos e especializada neste campo de intervención, infórmanos que sí.

Os logopedas especializados tamén teñen funcións nas unidades de coidados intensivos de neonatos nos hospitais. Ainda que actualmente no noso país non é habitual velos desempeñando este posto, os pais e nais acuden a un logopeda privado formado de maneira específica e actualizado en neonatos, así como especializado en lactancia, para poder axudar ó seu hij@ con dificultades alimentarias (como pode ser o feito do uso dunha sonda).

O traballo debe realizarse o antes posible, ó longo de sesión cortas e contando coa presenza do adulto de referencia, para que ditos exercicios se desenvolvan no fogar.

É aconsellable realizar a estimulación antes de cada toma, respetando sempre o momento do bebé, valorando se éste se mostra receptivo a dita estimulación. Se durante a intervención se observa calquier signo ou síntoma de estrés deberá pararse inmediatamente a intervención.

A prematuridade acarrea diversas dificultades estreitamente ligadas en todo o relativo á alimentación.

A pesares de potenciar a succión nutritiva, compre valorar a nivel sensitivo, as estructuras anatómicas e funcionais por se se require de tratamiento específico e potenciar así os reflexos. É por iso que non existe unha intervención xeral para o prematuro se non individualizada para cada bebé.