TECNICAS DE ESTUDO E AUTONOMIA

XOGANDO, MEMORIZO E APRENDO.

Técnicas de Estudo e Autonomía.

(Nen@s de 7 a 14 anos)

Opción individual ou grupal, 2 horas a semana durante o mes de xullo.

Programa de aprendizaxe de técnicas de estudo, análise, síntese, comprensión e memorización de contidos.

Aprender a identifiar puntos fortes e débiles, canles de aprendizaxe, estratexias propias, xestión do tempo, autonomía e autocontrol, xestión de estrés…

Porque a miudo a dificultade non está na capacidade, senon no feito descubrir e aproveitar o noso potencial.