A famosa ansiedade

A famosa ansiedade

Sabías que… na nosa sociedade é un motivo de consulta moi frecuente en atención primaria e o problema de saude mental máis prevalente? A mayoría das veces preséntase con síntomas moi inespecíficos, que se poden enmascarar somáticamente e en ase a metade dos casos non é diagnosticada correctamente.

Qué é a ansiedade?

En realidade é unha resposta adaptativa no noso día a día. A ansiedadE como sensación oU estado emocional normal constitúe unha resposta habitual ante situacións estresantes. É unha sinal de alerta que advirte dun pergo inminente e motiva á persoa a adoptar as medidas necesarias para enfrentarse a esa ameaza.

Cándo comenza a ser un problema? Tan só cando sobrepasa certa intensidade ou duración ou supera capacidade adaptativa da persoa e provoca malestar ou deterioro significativo con síntomas físicos e psicolóxicos, pódese considerar patolóxica. Se sentila te xenera malestar, é que está deixando de ser unha resposta adaptativa.

Alguns síntomas físicos e psicolóxicos da ansiedade:

Síntomas físicos:

 • Sudoración, sequedade de boca, mareo, inestabilidade.
 • Temblor, tensión muscular, cefaleas, parestesias.
 • Palpitaciones, dolor precordial, disnea.
 • Náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofagia, meteorismo.
 • Micción frecuente.
 • Problemas no ámbito sexual.

Síntomas psicológicos:

 • Preocupación, aprensión, sensación de agobio.
 • Medo a perder o control, sensación de morte inminente.
 • Dificultades para a concentración, queixas de pérdidas de memoria.
 • Irritabilidade, desasosego, inquietude.
 • Conductas de evitación de determinadas situacións, inhibición psicomotora, obsesións oou compulsiones.

Aprender a manexar de maneira temperá a sintomaloxía ansiosa é un factor preventivo ante a aparición de diagnósticos tales como: Trastorno de ansiedade por separación, Mustismo Selectivo, Agorafobia, Trastorno de Ansiedade social, Fobia específica, Trastorno de Pánico eTrastorno de ansiedade xeneralizada.

Se necesitas axuda, consúltanos. Acompañándote no cambio, queremos emocionarnos contigo.