A neutralización ou reducción do acento

A neutralización ou reducción do acento

Todo o mundo fala con acento. Pode que unha persoa fale español con acento dunha das rexións de España ou Latinoamérica. Pode que fale con acento galego, andaluz ou catalán. Ou pode falar español con acento inglés. Hoxe en día, a xente cambia o seu lugar de nacemento a miudo por estudos, traballo ou asuntos persoais, e unha das cousas que sempre levan consigo, non importa onde vaian, é o seu acento, que nos identifica de onde somos ou onde permañecemos máis tempo.

O acento é a pronunciación característica dun grupo de individuos que falan a mesma lingua. Poden diferenciarse ente os acentos rexionales (como poden ser dentro do mesmo país:valenciano ou canario por exemplo) e os acentos extranxeiros (por exemplo a maneira de falar dunha persoa que se criara falando inglés soará distinta dunha persoa que medrara falando español e aprendera o inglés de adulto).

¿Cómo afecta o acento á comunicación?

Hai persoas que poden tener dificultades de comunicación debido a o se u marcado acento, se a omisión ou sustitución de determinados sons fan que os demáis non os entendan ou que Os ointes se centren mái no cento que no que a persona quere dicir. Entón atopámonos cunha dificultade comunicativa na que a terapia logopédica pode axudarnos na mellora da calidade nas interaccións sociais habituais do paciente.

¿Pódese cambiar o acento?

Sí, con esforzo, práctica e axuda dun logopeda especialista en neutralizacion do acento, pódede aprender a cambiar a pronunciación.

A neutralización do acento coñécese tamén como modificación do acento ou reducción do acento. O logopeda pode brindar servizos ó falante que desexe modificar ou reducir o acento.

As persoas que solicitan estos servizos soe ser:
-Persoas cuio idioma materno non é o español.
-Falantes que queren reducir un acento rexional.
-Actores que teñen que aprender un novo acento para un papel ou representación.

¿Cómo pode axudar o logopeda?

O logopeda é o especialista que se encarga da linguaxeoral e fala, polo tanto por medio de evaluacións e dinámicas especializadas de fonética e pragmática pode llevar a cabo unha terapia logopédica para reducir o acento.

Pois xa o sabes, un ámbito máis de aplicación da logopedia, a miudo descoñecido.

Na Unidade de logopedia de Espacio Oikos estamos especializados en neutralización do acento. Podemos acompañarte.