Aberto prazo de solicitude de Becas Mec-NEAE Curso 2020-21 para alumnado con necesidade de apoio educativo

Aberto prazo de solicitude!

10 Agosto – 30 Setembro 2020

Becas Mec-NEAE. Curso 2020-21.

 

Para alumnado Con Necesidade de apoio educativo

Alumnado destinatario:

 • TEA Con ou sen certificado de discapacidade.
 • Trastorno grave de conducta
 • Discapacidade
 • Altas Capacidades

Servizos Becados:

 • Reeducacion da Lenguaxe (Logopedia)
 • Reeducación Pedagóxica (psicoloxía, pedagoxía e/ou psicopedagoxia)
 • Programa de Enriquecimiento Educativo/ Altas Capacidades

Consulta a convocatoria:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Para solicitar a túa beca, consúltanos:

  Lin e acepto a política de privacidade

  De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por Espazo Oikos (Raquel Bello Varela), coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a política de privacidade.