Algúns sinais de alerta ante unha deglución atípica

O teu dentista derívache ao logopeda? Qué é a deglución atípica? Como pode influír a túa forma para comer ás túas pezas dentarias?

Defínese como aqueles movementos compensatorios que se desencadean pola inadecuada actividade lingual no acto de deglutir na fase oral.⁣

Desde Oikos maximizamos o traballo interdisciplinar en colaboración co equipo odontolóxico externo, para unha maior eficiencia na intervención logopédica co fin de lograr unha evolución exitosa de nuestrxs pacientes.⁣⁣

A continuación os indicamos algunas señales de alerta ante una deglución atípica:

  • Persoas que respiran pola boca e que sempre a teñen aberta.⁣
  • O beizo superior curto e sen forza (hiponía).⁣
  • Os dentes superiores adoitan apoiarse no beizo inferior.⁣
  • A lingua ten unha posición baixa e cara a adiante, afectando así tamén á mordida.⁣
  • Na infancia poden aparecer dificultades na pronuncia dalgúns fonemas como a /s/ ou a /r/ pola posición da lingua cara a adiante.

Ante unha deglución atípica lembra, os profesionais de referencia son odontólogos e logopedas. ¡Consúltanos!