AUTONOMÍA E MOTIVACIÓN, CLAVES PARA A APRENDIZAXE

AUTONOMÍA E MOTIVACIÓN, CLAVES PARA A APRENDIZAXE

A diario nos enfrentamos a novos retos e prácticas que nada teñen que ver coas de tempos pasado, enfrentámonos  a demandas sociais diferentes ás pasadas, pero estamos preparando ós nosos  menores para os novos retos?

As empresas do 2020 e as necesidades e oportunidades do futuro non serán as mismas que as demandadas fai 20 ou 30 anos. Tampouco nos nos@s nen@s teñen os mesmos gustos e necesidades que as que poidemos ter nós ou os nosos pais.

Aspectos como o espíritu crítico, a resolución de problemas, a capacidade de traballar en equipo, o liderazgo ou a xestión emocional entre outros, son habilidades e destrezas que toman hoxe en día cada vez máis importancia y forza tanto en nas nosasr relaciónss laborais como nas relaciones personales. Pero, entre todas estas demandas e necesidades actuais hay dous aspectos clave e fundamentais para que os nosos nen@s medran felices e ademáis se preparen e afronten o futuro e a sua aprendizaxe de xeito exitoso. Facer deles persoas autónomosa e con capacidade de autorregualación na aprendizaxe  convertiraos en adultos capaces e felices.

É primordial que os nosos alumnos e fill@s, logren esa autonomía e responsabilidades no estudio, pois a miudo nos atopamos con situacións  como ter que estudiar con eles, facer os deberes ou non despistarnos das suas tarefas e axendas para que non se lles olvide nada chegando a resignarnos que sen nós non son capaces de estudar.

Esta  falta de autonomía desencadea a miudo en problemas de aprendizaxe e un autoconcepto negativo sobre a suas espectativas de éxito. Por iso  un dos aspectos clave a traballar desde ben pequenos, sempre desde un enfoque e disciplina positiva, baseado na ensinanza e na confianza sobre a capacidade de logro dos nosos nen@s.  Que´tal se non facemos nada por eles que eles poidan facer por si mesmos? Quizáis poderían coñerse, marcas os seus propios retos, recoñecer o nivel de traballo acorde os resultados reais, atribuirse a si mesmos os resultados acadados, etc.

Para logralo  un aspecto clave é acompañalos na autorregulación, vinculada al control de emocións, xestión do estrés, de impulsos, en definitiva, pensamento reflexivo, enfocar la atención nunha tarefa determinada…

Ainda que numerosos estudos demostran que as  habilidades de aprendizaxe autorregulado son ferramentas esenciales para a aprendizaxeó longo de toda a vida, certo é que con frecuencia non se ensinan de manera explícita. Ter unha caixiña de ferramenta de aprendizaxe persoal dacordo os puntos forte de cada nen@, adaptada ós seus intereses, fará que o proceso de aprendizaxe veña da man da motivación, independencia ou persistencia na tarefa e estudo.

Tarefa nosa é ensiñar os nosos nen@s a desenvolver as suas habilidades, ó su ritmo e dacordo o seu foco de interés. A aprendizaxe non é senon, a acumulación de experiencias exitosas, cando nos sentimos capaces aprendemos mellor. Fagamos que os nos@s nen@s se sintan exitosos e estarán desexando aprender permanentemente.

Unidade de Pegagoxía.