Equipo humano

Raquel Bello

RAQUEL BELLO VARELA

Fundadora e directora Sanitaria de Espazo Oikos.

Licenciada en Psicoloxía, na especilidade de Psicoloxía Clínica pola Universidade de Santiago de Compostela (Nº Colexiada G-5198), habilitada como Psicóloga Xeral Sanitaria, con máis de 15 anos de experiencia na aplicación de terapia psicolóxica e desenvolvemento de personas.

 

Docente e divulgadora en entidades privadas e públicas de temáticas varias acerca de:  intelixencia emocional, autorregulación emocional e mindfulness, estimulación temperá, psicoloxía familiar (crianza con apego seguro, disciplina positiva, comunicación asertiva, habilidades sociais…), prevención de bullying…

Tutora de prácticas de alumnos de Máster Sobre Estudios Avanzados do lenguaxe e a súa patoloxía de la UDC Universidade de A Coruña e alumnos do Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria de la UDIMA (Universidade a distancia de Madrid).

Compaxinado coa sua labor como psicoterapeuta, conta con 10 anos de experiencia no ámbito do desenvolvemento de persoas, saude laboral e comunicación organizacional en entornos de organizacións privadas con carácter multinacional.

Terapeuta Especialista en Terapia EMDR Nivel II (Adultos)

Máster Psicoloxía Xeral Sanitaria. Universidade Udima.

Máster Psicoloxía da Terapia da Gestalt. Psicosom-Unversidade de Comillas.

Máster Terapia Familiar Sistémica.  Centro Sistema.

Máster en Psicoxerontoloxía y Xeriatría. Universidade de A Coruña.

Máster en Saúde Laboral. Consellería de Educación. Xunta de Galiza.

Máster Dirección en Recursos Humanos. Escola de Negocios Caixa Nova.

Certificada como Educadora de familias en Disciplina positiva. Positive Discipline Association.

Hipnose Clínica nivel I e II.

Terapia de Aceptación e compromiso e Mindfulness.

Experta en Terapia de Terceira Xeneración a través de Realidade Virtual.

Intervención Psicolóxica en Violencia de xénero.

Intervención Psicolóxica en Catástrofes.

Intervención Psicolóxica en Trastornos de Espectro Autista.

Intervención Psicolóxica en situacións de bullying.

Introducción ao enfoque da Integración Sensorial.

Carmen Morell: Psicóloga

CARMEN MORELL

Licenciada en Psicoloxía (Nº Colegiada.1722), na especialidad de Clínica, pola Universidad de Santiago de Compostela e habilitada como Psicóloga Xeral Sanitaria, con máis de 20 años de experiencia no exercicio da profesión.

Perito de turno de oficio do Colexio Oficial de Psicólogos de Galiza.

Terapeuta Familiar acreditada pola Asociación de Terapia Familiar de Galiza (ATFG).

Presidenta durante 4 anos da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Docente en cursos varios: reeducación para homes condenados polo maltrato, cursos para psicólog@s sobre peritaxes psicolóxicos en casos de familia e penal, prevención de acoso escolar, etc.

Terapeuta en programas de atención a mulleres víctimas de maltrato no ámbito familiar e os seus fillxs.

Terapeuta no programa para homes con problemas de control de impulsos e conductas violentas no ámbito familiar.

Terapia familiar a menores inmersos en procesos xudiciales ou otros riscos, desde a Asociación de Terapia Familiar de Galicia.

Patricia Hidalgo Logopeda

PATRICIA HIDALGO

Diplomada en logopedia pola Universidade de La Laguna (Nº Colegiada 15/0264) con máis de 10 anos de experiencia no exercicio da profesión.

Docente de cursos e obradoiros de temáticas varias: asesoría de lactancia, programas de coidado da voz, alimentación complementaria a demanda (Baby Led Weaning-BLW), estimulación da lecto-escritura, atención temperá no desenvolvemento da fala…

Formación Máster/Posgrado

Máster en Neurociencia cognitiva e necesidades educativas específicas. Universidade de La Laguna

Experta en Terapia Asistida con animais. Centro Bocalan.

Técnico en Psicomotricidade e musicoterapia baseada na comunicación. Centro de formación universitaria de Sevilla.

Cursos de especialización

Asesora de lactancia con formación específica en neonatoloxía.

Especialista en áreas de: voz, deglución, terapia miofuncional, sistemas aumentativos e alternativos de comunicación, alimentación en enfermedades dexenerativas, intervención terapéutica en ictus e accidente cerebro vascular (ACV)…

NATALIA FERNÁNDEZ HOSPIDO

Graduada en Nutrición Humana e Dietética pola Universidade de Santiago de Compostela (Nº Colexiada GAL-00110) e Licenciada en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela. Con 4 anos de experiencia na educación alimentaria e o cambio de hábitos a nivel individual ou familiar.

Docente e divulgadora en entidades privadas e públicas de temáticas varias acerca de: alimentación complementaria (BLW), dietoterapia, etiquetaxe nutricional, planificación dun menú saudable,…

Tutora de prácticas de alumnos do ciclo superior de Dietética (Instituto Técnico de Estudios Profesionales Móstoles) e do Grado de Nutrición Humana e Dietética (USC).

Cursos de especialización

Curso avanzado en vitamina D, saúde e enfermedade

Curso Experto en Dixestivo

Cursos para nutricionistas en TCA, alimentación consciente, psiconutrición e entrevista motivacional

Curso de especialización en Nutrición infantil

PAULA GONZÁLEZ

Graduada en Fisioterapia pola Universidade de A Coruña, con 2 anos de experiencia na práctica da profesión, especializada na área pediátrica e neurolóxica.

Participante dun proxecto de voluntariado en São Tomé e Príncipe (África) como fisioterapéuta no ámbito neurolóxico pediátrico.

Formación Máster/Posgrado

Máster Propio en Fisioterapia Neurolóxica pola Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Actualmente, Experto Universitario en Fisioterapia Pediatría (Fisiofocus-Universidad de San Jorge).

Cursos de especialización

Curso de introducción ao Concepto Bobath para valoración e tratamento de nenos con alteracións sensoriomotoras (Suraya Pacheco, Tutora Bobath)

Curso Fisioterapia Pediátrica: Abordaxe dos principais trastornos e patoloxías da Infancia (con Neus Suc).

Programa formativo de Exercicio Terapéutico en Fisioterapia (AEF)

Curso Punción Seca Básico (Marzosaúde)

Curso Punción Seca Avanzado (Marzosaúde)

Curso Fisioterapia Pediátrica: Tratamiento da Parálisis Cerebral Espástica (Neus Suc)

Curso Estratexias de tratamiento en imaxinación motora e observación da acción en neurorehabilitación (Óscar Yepes)

Patricia Paz

PATRICIA PAZ

Graduada en Terapia Ocupacional pola Universidade de A Coruña e graduada en Educación Social pola Universidade de Santiago de Compostela. Con unha amplia historia de intervención no ámbito infantil e adolescente desde o 2017, favorecendo a súa autonomía e desempeño ocupacional en diversas áreas.

Especializada en Integración Sensorial e deseno de páxinas web con HTML e CSS. Con experiencia no ámbito de infancia, adultos maiores, rehabilitación física y psiquiatría de adultos.

Formación Máster/Posgrado

Fundamentos teóricos da Integración Sensorial pola Universidade do Sur de California (USC). CE-1.

Evaluación desde o enfoque da Integración Sensorial e razoamento clínico pola Universidade do Sur de California (USC). CE-2.

Tratamento desde o enfoque da Integración Sensorial pola Universidade do Sur de California (USC). CE-3

Aplicación da Integración Sensorial en atención temperá, escola e autismo. CE-4.

Cursos de especialización

Técnico especialista en Atención Temprana (cursando). (Universidad Europea Miguel de Cervantes).

Osteopatía estructural (cursando). (Universidad Europea Miguel de Cervantes).

Daño cerebral adquirido infantil (ieneuropsicoloxía).

Trastornos específicos do lenguaxe (FLEDNI).

Confección e publicación de páxinas web – IFCD0110.

Terapia asistida con animais (TAA) na unidade de atención temperá e rehabilitación infantil do CHUAC (Instituto de España, Real Academia de Medicina e Ciruxía de Galicia).

Formación en abuso sexual infantil no ámbito deportivo (AMINO).

Formación en primeiros auxilios (Forma-Tec).

O traballo na educación no formal con menores con déficit de atención e hiperactividade (TDAH). (SENES).

Educar nas emocións: cómo axudar ás nenas e aos nenos a xestionar as súas emocións positivamente. (SENES).

Intelixencia emocional aplicada desde a perspectiva do voluntariado. (Xunta de Galicia).

Recursos para traballar o voluntariado nas institucións educativas. (Xunta de Galicia).

O voluntariado na intervención con menores en conflicto social. (Xunta de Galicia).

Risoterapia: dinámicas para promover a distensión e a risa. (Concellería de Xuventude e Voluntariado).

CRISTINA CASTROMÁN

Graduada en Pedagoxía pola Universidade de Santiago de Compostela con máis de 5 anos de experiencia no exercicio da profesión no ámbito privado.

Formación Máster/Posgrado

Máster en Estudios Avanzados sobre a Lenguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías pola Universidade de A Coruña.

Cursos de especialización

Intervención emocional e de conducta nas dificultades de aprendizaxe.

TDAH. Intervención e medidas prácticas na aula.

Habilidades Sociais.

Incidencia nos menores da violencia no entorno familiar.

Fundamentos, Organización e Planificación na Acción Tutorial e Orientadora.

Docente na Tutorización e elaboración de Planes de Estudo para cursos de formación profesional.

MARTA VÁZQUEZ

Graduada en logopedia pola Universidade da Coruña (Nº de colexiada 15/0500) experiencia no exercicio da profesión nas seguintes áreas:

Infancia e adolescencia (dificultades de aprendizaxe, retraso simple do linguaxe, deficiencias auditivas, terapia miofuncional… )

Intervención terapéutica no ámbito de adultos con dano cerebral adquirido e terceira idade.

Grao en maxisterio en educación infantil pola Universidade Internacional da Rioja. Cursando actualmente.

Formación Máster/Posgrado

Master Interuniversitario en Xerontoloxía Clínica pola Universidade da Coruña.

Cursos de especialización

A linguaxe na educación infantil.

Lingua de signos.

Intervencións psicoeducativas centradas en solucións.

Técnico en neuroloxía.

Os mellores exercicios para a terapia miofuncional.

Intervención logopédica na adaptación de próteses auditivas.

Xornadas en saúde bucadental en parálisis cerebral.

BEATRIZ RODRIGUEZ

Psicóloga Infanto-Xuvenil Graduada pola Universidade de Santiago de Compostela (Nº de colexiada G-6108)  con experiencia e fomación nas áreas:

Infanto-xuvenil (evaluación e intervención con alumnado con NEE e NEAE, intervención en inclusión social como voluntaria no programa do éxito escolar de nenos/as en dificultade social da Cruz Vermella, monitora en actividades de ocio e tempo libre, etc.).

Adultos (programas de envellecemento activo centrados en actividades de estimulación cognitiva para persoas maiores con algún tipo de deterioro cognitivo).

Formación Máster/Posgrado

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo pola Universidade de Vigo.

Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria pola Universidade de Alfonso X El Sabio de Madrid. Actualmente.

Cursos de especialización

Curso de Intervención Psicológica en Cyberbullying e Ideación Suicida.

Curso de Ambiente e Infancia.

Curso de Habilidades Sociales y Competencia Social.

Curso de Actualización del Trastorno Por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en Niños/as.
Curso de Depresión en la Infancia y la Adolescencia: Identificación, Prevención y Tratamiento.

Curso de Tratamiento de la Agorafobia. Aplicaciones Clínicas de las Técnicas de Exposición a la Realidad Virtual.

Curso de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness – MBSR en línea (“Mindfulness-Based Stress Reduction”).