Formación

Somos uns apaixonadxs da formación, porque ésta nos permite aprender, medrar e actuar de maneira preventiva no inicio das necesidades de aquelas persoas e  familias que requiren ou deciden confiar en nos.

Aportamos programas formativos para profesionais de disciplinas sanitarias e educativas (psiclógxs, logopedas, maestrxs, pedagogxs, psiquiatras, neurólogos, etc) adicadas ó coidado e benestar social, educativo e da saude das personas que desexan estar en aprendizaxe continuo e na práctica de terapias de terceira xeneración.

Se queres que nos desplacemos ó teu centro ou entidade para impartir formación, contáctanos!

Todos os nosos cursos teñen

icono estrella

CONTIDO E METODOLOXIA DE ALTA CALIDADE

Contidos actuáis a través de metodoloxía teórico-práctica completamente dinámica e con casos prácticos. Ó finalizar te sentirás cualificad@ y entusiasmad@ para o bo uso da técnica/coñecementos adquiridos.

icono teléfono

ASESORIA E APOIO DOS EXPERTOS

O equipo docente somos especialistas e expertos na materia impartida. Contarás ademáis con un servizo de asesoría a posteriori da impartición do curso, para as tuas consultas e acompañamento na tua práctica diaria.

Icono medalla Espacio Oikos

CERTIFICADO DE FORMACION

Avala os coñecementos adquiridos e cualifícate para aplicar os coñecemntos/técnicas aprendidos.

Cursos para profesionais

Cursos para particulares e familias

Cursos e Obradoiros Realizados

Desexas recibir información sobre os nosos cursos e programas?

Subscríbete á nosa newsletter e mantente informadx.

Queres saber máis?

ENVIANOS A TÚA PREGUNTA

    Lin e acepto a política de privacidade

    De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por Espazo Oikos (Raquel Bello Varela), coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a política de privacidade.

    POLÍTICA DE CANCELACIÓNS: A Organización resérvase o dereito de suprimir e/ou modificar datas e lugares en caso de non contar cun mínimo de participantes. Nestes casos notificarase aos participantes con anticipación, devolvéndolles, así mesmo, integramente o diñeiro da inscrición abonada. En caso de cancelación da inscrición esta será devolta na súa totalidade se se realiza 30 días antes do inicio do curso cunha penalización de 10 euros por gastos de xestión e administrativos. Se a renuncia realízase entre os últimos 30 e 5 días antes do curso reembolsarase a inscrición cunha penalización do 50%. Non se realizará ningún reembolso se a cancelación realízase nos últimos 5 días. En caso de suspensión do curso ou modificación de datas, outorgarase un reembolso completo ou unha nova inscrición noutro curso de idénticas características.
    POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN: Se a persoa rexistrada non pode participar no curso e aviso previo/previo aviso de polo menos 4 días naturais de anticipación á data de celebración, poderase substituír por outra persoa ou ofrecer outra data alternativa se a houbese (dentro dun período máximo de 6 meses desde a celebración do curso).