Comunica-ción e desenvolve-mento verbal en nenos/as con autismo (TEA)

Comunicación e desenvolvemento verbal en nenos/as con autismo (TEA)

Modelos Social Interactivos centrados na familia.

Intervención terapéutica e psicoeducativa en nenos/as con Autismos (TEA).

REQUISITOS E DURACIÓN

Profesionais que traballen con nenxs e adolescentes con Autismo (TEA), (psicólogxs, logopedas, maestros, orientadores, pedagogos, terapeutas ocupacionales, educadores…) que desexen trasladar os procesos e beneficios terapéuticos, involucrar e titorizar ás familias no mesmo e intensificar a intervención no entorno natural e estructurado.

Familias con membros con Autismo (TEA) desde os primeiros indicadores de alerta ata a adolescencia, que desexen involucrarse no proceso terapéutico e incorporar beneficios e recursos terapéuticos na sua casa, titorizados por profesionais.

9.30 a 13.30  / 15.30 a 19.30 horas

METODOLOXIA DE ESTUDO

Metodoloxía completamente dinámica e práctica desde un enfoque ecléctico, capacitando e empoderando a familias e profesionais para unha intervención terapéutica con ferramientas e materiais adaptados e información actual. Dadas as circunstancias derivadas do COVID-19 realizaremos o curso a través dunha plataforma on-line en streaming a tempo real, co obxectivo de que cada asistente poida elixir entre estas dúas opcións:

A. Realizar o curso desde o seu lugar de orixe. B. Realizar o curso desde as instalacións de Espacio Oikos*

Contaremos con apoio de co-titores á relatora nas nosas instalacións para realizar as dinámicas propostas na formación. * A opción B estará suxeita ás limitacións de aforo e/ou recomendacións sanitarias do momento do curso.

MATERIAIS DO CURSO

Formación completa desde o momento da sospecha de diagnóstico de Trastorno de Espectro del Autismo (TEA), ata o enfoque correcto da intervención, incluindo os mellores materiais e vídeos explicativos.

Inclúe o libro da relatora: “A alegría muda de Mario”. O importe deste libro (15 Euros) irá destinado integramente para fondos a ANA (Asociación Navarra de Autismo), co  fin de financiar a Escola de verán e Nadal de ANA, á que poden acudir nenos/as de toda España. Por suposto este estará asinado pola autora par ti.

PROGRAMA Y CONTENIDO

O obxetivo central é empoderar e cualificar a familias e profesionais capacitándolos para unha intervención temperá, intensiva e que englobe a profesionais-familia e entorno escolar, para ser un EQUIPO por varios motivos:

 • Adaptar o método é adaptarse á persoa con TEA.
 • Familias e profesionais necesitan cualificación, actualización e manexo de ferramentas adaptadas para dar resposta ó reto de amoldarse a cada persoa con TEA.
 • Porque o Trastorno de Espectro do Autismo é complexo de xestionar si as familias e profesionales non teñen habilidades e ferramentas para sacar o máximo de cada microsegundo de interacción coa persona con TEA.
 • Algunhas familias non dispoñen de medios ou profesionais especializados no su entorno cercano, a tutorización en estos casos sería de gran axuda.

Contido:

BLOQUE 1: Estimulación da comunicación e o desenvolvemento verbal, a regulación e atención, a vinculación emocional, a comunicación bidireccional e a resolución de conflictos: Sesións

 • DENVER estructuradas.
 • Sesións estructuradas seguindo os principios de Modelo ESM-DENVER.
 • Sesións no entorno natural con enfoque dos modelos FLOORTIME e IMPACT.
 • IS integración sensorial.
 • Apoios visuais, linguaxe aumentativo, historias sociais, axenda e anticipación.

BLOQUE 2: Intervención terapéutica intensiva con modelos social interactivos.

 • Intervención conxunta, clave para a intervención temprana.
 • ¿En qué consisten os modelos social interactivos?
 • Intervención 24 horas no entorno natural: APROVEITAR OS SEUS INTERESES.
 • Estructurar ambiente e panel de comunicación.
 • Intervención en sesións estructuradas.
 • Elaboración de axendas.
 • Cubo de “se acabó”.
 • Preparación panel tareas para sesión estructurada.
 • Contido da sesión estructurada e materiais.
 • Contacto ocular.
 • Vocabulario, léxico, comunicación: etiquetar e estimulación do desenvolvemento verbal.
 • ¿Qué é estirar e romper?
 • Xogo simbólico.
 • Hipo-hiper sensibilidade sensorial.
 • Número, tipo de sesións e problemas que nos podemos atopar.
 • Traballar a autonomía.

EQUIPO DOCENTE

Amaya Ariz curso autismo TEA

Amaya Áriz

Amaya Áriz, nai de Mario, un neno con autismo, autora do libro “La alegría muda de Mario” e de numerosos materiais adaptados.

Presidenta, fundadora y terapeuta da Asociación Navarra de Autismo.

Estudia Psicoloxía na UNED, e está acreditada en DIR@ e DIRFloortime@ DIR101 e DIR201 por e I.C.D.L (Interdisciplinary Council on Developmente and Learning Disorders) sendo Basic DIRFloortime Provider. Ten formación avanzada en Modelo DENVER ESDM (Early Start Denver Model) por Autismo España e por Gisela Regli. Formada en Metodoloxía TEACCH e ten formación en Modelo ImPACT por Anna Dvortcsak.

Acreditada para diagnóstico ADOS por Amaia Hervás e membro de AETAPI (Asociación Española de Profesionais do Autismo). En constante aprendizaxe para mellorar a comunicación e o desenvolvemento das persoas con TEA.

Imparte formación no Máster en Experto Universitario en Desenvolvemento Infantil e Necesidades de Apoio Educativo e o Máster de Intervención Educativo e Psicolóxica da Universidade Pública de Navarra, así como na Escolaa de Seguridade do Goberno de Navarra. Foi ponente en numerosos Congresos sanitarios en materia de Autismo.

Realiza intervención terapéutica temperá presencial e tutoriza on-line a nenos/as de toda a península.

Creadora da primera escola on-line para familias e profesionais baseada en Modelos Social Interactivos e acreditada pola Comisión de Formación continuada para profesionales sanitarios.

LUGAR

INVERSIÓN PARA PROFESIONAIS, FAMILIAS E PARTICULARES

1 PERSOA

95 €

GRUPO DE 2 PERSOAS

130 €

5/5

ORGANIZA

lo Oikos grande 77

IMPARTE

Logo asociación ANNA

Todos os nosos cursos teñen

icono estrella

CONTIDO E METODOLOXIA DE ALTA CALIDADE

Contidos actuáis a través de metodoloxía teórico-práctica completamente dinámica e con casos prácticos. Ó finalizar te sentirás cualificad@ y entusiasmad@ para o bo uso da técnica/coñecementos adquiridos.

icono teléfono

ASESORIA E APOIO DOS EXPERTOS

O equipo docente somos especialistas e expertos na materia impartida. Contarás ademáis con un servizo de asesoría a posteriori da impartición do curso, para as tuas consultas e acompañamento na tua práctica diaria.

Icono medalla Espacio Oikos

CERTIFICADO DE FORMACION

Avala os coñecementos adquiridos e cualifícate para aplicar os coñecemntos/técnicas aprendidos.