Programa de Habilidades Sociais para Adolescentes

Habilidades Sociales para Adolescentes

O obxectivo central deste curso é dotar de habilidades socio-comunicativas e autorregulación emocional a adolescentes que detecten debilidades ou bloqueos nesta área.

REQUISITOS E DURACIÓN

Adolescentes de 13 a 17 anos que necesiten e queiran mellorar as súas habilidades socio-comunicativas e autorregulación emocional.

Total de horas: 8

METODOLOXIA

Dinámicas teórico-prácticas e vivenciais, que supoñan unha aprendizaxe significativa de maneira que as habilidades queden adestradas e integradas ao longo de cada sesión, sentando as bases para a súa a aplicación nos contextos naturais do adolescente ( familiar, social, etc).

MATERIALES DO PROGRAMA

Dinámicas teórico-prácticas e vivenciais, artigos, vídeos HD

PROGRAMA E CONTENIDO

O obxectivo central deste curso é dotar de habilidades socio-comunicativas e autorregulación emocional a adolescentes que detecten debilidades ou bloqueos nesta área.

CONTENIDO:

Modulo 1 ( 2 sesións):
– Presentación e inicio ás habilidades sociais básicas: Escucha activa, inicio e mantemento dunha conversación eficaz e satisfactoria.
– Dinámica de grupo.

Módulo 2 ( 2 sesións):
– Presentación e inicio ás habilidades sociais avanzadas: Participar, dar a túa opinión e expresar as túas ideas de maneira asertiva.
– Dinámica de grupo.

Módulo 3 ( 2 sesións):
– Habilidades afectivas: Coñece, comprende, expresa e xestiona os teus pensamento e emocións.
– Dinámica de grupo e peche.

Beatriz Rodríguez

Psicóloga Infanto-Xuvenil
Graduada pola Universidade de Santiago de Compostela (Nº de colexiada G-6108) con experiencia e fomación nas áreas:

Infanto-xuvenil (evaluación e intervención con alumnado con NEE e NEAE, intervención en inclusión social como voluntaria no programa do éxito escolar de nenos/as en dificultade social da Cruz Vermella, monitora en actividades de ocio e tempo libre, etc.).

Adultos (programas de envellecemento activo centrados en actividades de estimulación cognitiva para persoas maiores con algún tipo de deterioro cognitivo).

Formación Máster/Posgrado

  • Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo pola Universidade de Vigo.
  • Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria pola Universidade de Alfonso X El Sabio de Madrid. Actualmente.

Cursos de especialización

  • Curso de Intervención Psicológica en Cyberbullying e Ideación Suicida.
  • Curso de Ambiente e Infancia.
  • Curso de Habilidades Sociales y Competencia Social.
  • Curso de Actualización del Trastorno Por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en Niños/as.
    Curso de Depresión en la Infancia y la Adolescencia: Identificación, Prevención y Tratamiento.
  • Curso de Tratamiento de la Agorafobia. Aplicaciones Clínicas de las Técnicas de Exposición a la Realidad Virtual.
  • Curso de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness – MBSR en línea (“Mindfulness-Based Stress Reduction”).

INVERSIÓN

180 €

150 €

5/5

ORGANIZA

lo Oikos grande 77

Todos nuestros cursos tienen

icono estrella

CONTENIDO Y METODOLOGIA DE ALTA CALIDAD

Contenidos actuales a través de metodología teórico-práctica completamente dinámica y con casos prácticos. Al finalizar te sentirás cualificad@ y entusiasmad@ para el buen uso de la técnica/conocimientos adquiridos.

icono teléfono

ASESORIA Y APOYO DE LOS EXPERTOS

El equipo docente somos especialistas y expertos en la materia impartida. Contarás además con un servicio de asesoría a posteriori de la impartición del curso, para tus consultas y acompañamiento en tu práctica diaria.

Icono medalla Espacio Oikos

CERTIFICADO DE FORMACION

Avala los conocimientos adquiridos y te cualifica para aplicar los conocimientos/ técnicas aprendidos.