PROGRAMA ALES

APRENDIZAXE DE LECTOESCRITURA SENSORIAL

Destinatarios

Desde os 4 ós 6 anos.
Desde os 7 ata ós 12 anos.

ALES serve de canal de mellora para nen@s que se están iniciando con ou sen dificultade á lectura e escritura, así como nen@s con dislexia, dificultades ortográficas, comprensión lectora, lentitude lectora, necesidade de mellora da lenguaje escrito, trastornos específicos del aprendizaje, aversión á lectura…

En qué consiste?

Partindo do momento madurativo do neñ@ e o seu desenvolvemento adaptativo da lectoescritura, o noso programa ALES está baseado no procesamento sensorial que utilizados para a aprendizaxe exitosa na área da lecto-escritura.

Sabías que…? Se os nosos ollos non teñen un enfoque un enfoque correcto, se o noso esquema corporal ou propiocepción non están logrados, se o noso desenvolvemento do equilibrio ou vestibular non é axeitado…. Vamos a ter dificultades na lecto-escritura?

A través de materiais e metodoloxías adentrámonos no procesamento da lectoescritura a través dos diferentes canais sensoriais, onde a información debe ser ben procesada para lograr un aprendizaxe tan exitoso como emocionante.

Beneficios

Mellora a comprensión e velocidad lectora, ortografía, estructuración gramatical, incremento do vocabulario, reducción de confusión/alteración de sílabas, palabras…

Necesitas axuda?

Desexas recibir información sobre os nosos cursos e programas?

Subscríbete á nosa newsletter e mantente informadx.