Porqué un nen@ de Altas Capacidades é un alumno con necesidades educativas?

Porqué un nen@ de Altas Capacidades é un alumno con necesidades educativas?

Porqué un nen@ de Altas Capacidades é un alumno con necesidades educativas?

Ainda que moitas veces non reparamos nisto, as necesidades educativas especiais recoñecidas na nosa lexislación, non se dan sóamente cando un nen@ ten maiores dificultades que o resto dos seus compañeir@s para acceder ós mesmos contidos, tamén hai necesidades educativas especiais cando un nen@ ten unha maior capacidade intelectual que o resto de seus compañeir@s.

As Altas Capacidades van moito máis alá de ter un Cociente Intelectual (CI) elevado. Un niñ@ de Altas Capacidades non só ten unha capacidade o intelixencia superior á media senon también unha emotividade, motivación, personalidade, creatividade e temperamento que se desenvolven de forma completamente diferente á dos iguais.

Sabemos que á hora de abordar a atención educativa dos alumn@s máis capaces, non compren as mesmas estratexias educativas que para otros niñ@s. Cada caso é distinto e require un trato e intervención rigurosa, adaptada además ó contexto e ambiente d@ menor.

Cómo detectar e medir as altas capacidades?

É importante descubrir as altas capacidades o antes posible, pois un niñ@ que aprende más rápidamente que os demáis, merece ser axudado para que non se sinta desprazado, aburrido ou desmotivado na aula ou incomprendido no seu día a día.

Para isto é importante realizar unha evaluación psicopedagóxica completa na que poder identificar ditas características. O fin non é etiquetar senon poder determinar as necesidades educativas e dar resposta ás mesmas para potencias ó máximo desensenvolvemento das suas capacidades.

O profesional de referencia apoiarase de tres cuestións fundamentais: unha observación sistemática, llevará a cabo un análisis das produccións e a aplicación de probas psicométricas.

En qué consiste un Programa de Enriquecimento Educativo?

Trátase de un paquete de actividades complementarias á educación reglada que se realizan fora do horario lectivo. Estos programas supoñen unha das alternativas máis válidas para atender alguns aspectos educativos e emocionais dos alumn@s máis dotados. Teñen como finalidade proporcionar oportunidades de aprendizaxe ó alumnado a través de múltiples alternativas metodolóxicas e contenidos moi diversos, que complementan o currículum oficial, diseñando unha proposta extracurricular que motive e emocione. Non esquezamos que a aprendizaxe debe ser emocionante.

Ofrecer ós nosos nen@ oportunidades de aprendizaxe baseados en experiencias que os enriquezan e abordar tambén esta intervención cunha especial atención ós aspectos más emocionais é unha das cuestión que máis nos motivan e aledan.

Unha educación diferente é posible, conectemos cos nosos gustos e intereses, aprendamos e logremos un crecemiento e aprendizaxe san e feliz.

Se necesitas máis información sobre os nosos Programas de Enriquecimento Curricular, contáctanos, a Unidade de Pedagoxía de Espacio Oikos emocionarase contigo.

Cristina Castoman 
Unidad de Pedagogía de Espacio Oikos