Programas preventivos e terapéuticos

Todos os nosos programas parten da base da xestión emocional, porque quizáis ninguén nos enseñe a manexar as nosas emocións, pero son éstas as que moven o mundo. Actividades para cada membro da familia, desde os “0” ós “100” anos, que perseguen o desenvolvemento da persoa, o equilibrio cun ocio saludable, aprendizaxe e beneficio terapéutico. Elixe unha categoría e descubre todos os nosos programas.

Necesitas axuda?