Qué e a disgrafía?

Qué e a disgrafía?

Que é?

A disgrafía é un trastorno da aprendizaxe no cal se teñen dificultades para a escritura, en concreto, existe unha dificultade na coordinación dos músculos da man e o brazo dominante.

Cales son os signos máis visibles?

  • Escritura ilexibleUnha escritura lenta e complicada
  • Mal agarre do útil de escritura (lapis, bolígrafos…)
  • Dificultades na organización da información cando se escribe
  • Oracións mal construídas.

Existe relación entre a disgrafía e a dislexia?

Ambas son trastornos da aprendizaxe, aínda que cada uns deles afecta a procesos cognitivos diferentes, por iso faise tan importante diferencialos e realizar un correcto diagnóstico e tratamento.

Ademais, unha persoa pode presentar á vez dislexia e disgrafía, mesmo é frecuente asocialos a outros trastornos do desenvolvemento tales como TDAH.

Como podemos axudar ao teu fillo/a?

O tratamento da disgrafía (e tamén da dislexia) require de terapia e reforzo pedagóxico.

Se identificas que o teu neno ou nena ten problemas coa lectura ou escritura, desde a área de Pedagoxía podemos axudarche e traballar na solución, sempre baixo unha metodoloxía activa e enfocada nos intereses dos pequenos.