Unidades terapéuticas

icono mano

Unidade de Fisioterapia e Osteopatía

Somos un equipo de fisioterapeutas e osteópatas que ofrecemos un servizo, non só recuperador, senon preventivo da saude, a través de servizos como: o pilates terapéutico, reeducación do chan pélvico, asistencia durante o embarazo e o postparto, tratamento de dolencias crónicas, agudas, …

Especialidades:

Fisioterapia Uro-Xinecolóxica:

É unha especilidade da fisioterapia encargada de mellorar, curar ou prevenir diferentes alteracións do chan pélvico.

Algúns factores que influen nas alteracións funcionais do chan pélvico son: a menopausia, o envellecemento natural, o embarazo, parto, cesárea, algunhas prácticas obstetricicas, ciruxía pélvica, actividade deportiva de impacto, estreñimento….

La fisioterapia uro-ginecolóxica trata e consigue bos resultados nas siguintes doenzas ou limitacións:

 • Incontinencia Urinaria.
 • Incontinencia transitoria.
 • Incontinencia de esforzo.
 • Incontinencia de urxencia ou inestabilidade vesical.
 • Incontinencia mixta.
 • Cicatrices dolorosas por episiotomía.
 • Disfuncións sexuais: anorgasmia, dispaneurias…
 • Reeducación do chan pélvico.

Fisioterapia Pediátrica e Neurolóxica:

Dende a fisioterapia pediátrica e neurolóxica valoramos e tratamos múltiples patoloxías conxénitas ou adquiridas que se producen en bebés e nenxs.

 • Patoloxías Respiratorias: IRVA (Otitis, Rinitis, Sinusitis…), Bronquitis, Asma Infantil, Neumonía, Fibrosis Quística…
 • Patoloxías Dixestivas: Cólico do lactante, Estreñimento, Refluxo
 • Patoloxías músculo-esqueléticas, Ortopédicas y Malformacións conxénitas: Contracturas-Espasmos Musculares, Tortícolis Conxénita, Tendinitis, Esguinces, Malformacións craneais (plaxiocefália…) Alteracións da columna (Escoliosis-Hipercifosis– Hiperlordosis), Luxación Conxénita de cadeira, Osteocondritis primitiva de cadeira ou Enfermidade de Perthes, Alteracións posturais nos xeonllos (varo-valgo) e nos pes (pes planos, cavos, zambos, etc), Osteoxénesis Imperfecta, Espina Bífida, Axenesias, Síndromes Malformativos…
 • Patoloxías Neurolóxicas: Hemiparesia, Hemiplexia, Parálise Cerebral, Parálisis Braquial Obstétrica, Síndromes, Enfermedades Neuromusculares, Retraso no desenvolvemento Psicomotor…
 • Patoloxías Reumáticas: Artrogriposis Múltiple…
 • Bebés

Necesitas axuda?