Unidades terapéuticas

icono diálogo contorno blanco

Unidade de Logopedia

Ocupámonos da prevención, a evaluación e o tratamento dos trastornos da comunicación humana, intervindo en patoloxías e alteracións na voz, a fala, a linguaxe (oral, escrito e xestual), a audición e as funcións orofaciais.

Intervención en adultos e infancia.

Alteracións miofuncionales: labio leporino, frenillo lingual, paladar ojival, hiper ou hipotonía, empuxe lingual,  respiración oral, parálisis facial, disfagia, disartría…

Alteraciones na lectura e escritura: dislexia, retraso lecto-escritor, estimulación lectora, disgrafía..

Alteracións da fala e da linguaxe: disfasias, dislalias, alteracións fonolóxicas, retraso lector, trastorno especifico da linguaxe (TEL), mutismo infantil…

Alteracións da voz: disfonías orgánicas, disfonías funcionales, laringectomías…

Alteracións na audición: hipoacusia, implante coclear, lectura labial…

Alteracións do ritmo e da fluencia: Disfemia (tartamudez)…

Diagnósticos neurolóxicos ou alteracións secundarias a enfermedades neurolóxicas: afasia, dificultades nos elementos no verbais de la comunicación e contacto ocular, xestualidade, entonación…

Masticación y deglución.

Alimentación e deglución: problemas de restricción alimentaria, deglución atípica, etc.

Logopedia centrada en neonatoloxía: asesoría en lactancia, valoración frenillo lingual, succión en lactancia materna e artificial, nutrición enteral por sonda….

Necesitas axuda?