Unidades terapéuticas

icono cerebro blanco

Unidade de Psicoloxía

Ofrecemos solucións terapéuticas e de crecemento persoal baixo o paraguas dunha Psicoloxía Positiva e centrada en solucións.

Para axudarte, o primeiro paso é a escoita activa da tua necesidade, o análise e valoración inicial a través de probas e herramentas psicométricas, co fin de emitir un xuizo clínico concluinte que nos achega a un psicodiagnóstico, e así diseñar un plan de intervención terapéutica exitosa axustada ás tuas necesidades.

A intervención psicolóxica preséntase na modalidade individual, parella ou grupal según o caso, para dar cobertura ás necesidades demandadas da maneira máis eficiente.

Cando a valoración require un valor xudicial, realizamos peritajes psicológicos.

En OIKOS estructuramos a intervención psicolóxica nas diferentes áreas de intervención:

  • Atención Temperá: evaluación e intervención global de nen@s entre 0 e 6 anos, atención á familia e entorno co objectivo de dar resposta ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos con trastornos do desenvolvemento ou con risco a padecelos, conductuais, necesidades educativas, atencionais, psicomotrices…
  • Infanto-xuvenil: TDAH, Autismo, Altas capacidades, trastornos de conducta, trastornos do estado de ánimo, ansiedade, retraso madurativo, programa de estimulación cognitiva, retraso psicomotriz, duelo, depresión, ansiedade, mutismo, fobias, ansiedade por separación, acoso escolar, dificultades de aprendizaxe, técnicas de estudo, etc
  • Adultos: depresión, ansiedade, estrés, fobias, trastornos de alimentación, adiccións, duelo, habilidades sociais, trastornos psicóticos, TOC, traumas, etc
  • Pareja: violencia de xénero, crisis de parella, divorcio, etc.
  • Familia: intervención e apoio á familia, mediación en conflictos, duelo familiar, divorcio, sistemas de comunicación…
  • Psicoloxía xurídica (peritaxes psicolóxicos): evaluación, elaboración de informes de peritaxes psicolóxicos cuando sean requeridos e con validez en entornos xudiciales.

Necesitas axuda?