SEGUNDA PROMOCION DE ARTEVERAN-MINICAMPAMENTOS DE OIKOS